Welkom bij Reiki Centrum 'Huis aan de rivier' in Amsterdam.

Na tien jaar praktijk in Utrecht is Reiki Centrum 'Huis aan de Rivier'  verhuisd naar Amsterdam. We hebben de oever van de Vecht verruild voor de rietkragen van de Waterleliegracht in het ecologisch woongebied ‘ GWL terrein’, nabij cafe-restaurant Amsterdam en het Westerpark. Geen auto’s hier, maar tuinen, voetpaden en rust. Een serene boeddha mediteert in onze mooie tuin.

Onze naam heeft niet alleen te maken met de locatie. In veel tradities wordt het leven vergeleken met een rivier die stroomt naar de oceaan en daarin oplost. Het leven heeft dan zijn volheid bereikt. Ons ‘Huis aan de Rivier’ kan met Reiki helpen bij het bereiken daarvan.

Die symbolische oceaan ligt niet in verre verten, maar in jezelf. De rivier betekent de reis naar binnen. Naar je bron, je kern of je essentie. Daar zit je levenskracht. Dat is de oceaan, de oneindige zee in onszelf waar onze rivier naar toe stroomt.

Reiki werkt met die levenskracht. Is in feite die levenskracht. Bewust werken met Reiki maakt je in toenemende mate bewust van de bron van die levenskracht in jezelf. Het gaat sneller stromen. Ons centrum kan een 'huis' zijn aan de oever van jouw rivier.

Reikicentrum ‘Huis aan de Rivier’ is aangesloten bij Reikivereniging ‘DE CIRKEL

Agenda voorjaar 2017

  • Reiki-1 op zondag 23 april
  • Reiki-2 op zondag 9 april en 21 mei
  • Reiki-3A (certificaat Reikimaster/healer) op zondag 14 mei
  • Reiki-3B (certificaat Reikimaster/teacher) voor deze opleiding wordt individuele afspraken gemaakt i.v.m. stage lopen.

Alle cursussen worden in Amsterdam gegeven.

Bij overweldigende interesse plannen we extra cursussen in. Cursusdata voor het najaar 2017 worden later bekend gemaakt.


Reiki is voor iedereen

Reiki is een eenvoudige behandelingsmethode die iedereen kan leren en toepassen. Het Japanse woord Rei-ki wordt wel vertaald met 'universele levensenergie'. Hiermee wordt bedoeld de creatieve levenskracht van de Schepping zelf. Deze helende, scheppende kracht is altijd om ons heen en in alles wat leeft. Op onze cursussen leer je hoe je d.m.v. handopleggingen met deze universele levensenergie jezelf en anderen kunt behandelen en situaties verbeteren. Met de specifieke driehoekmethode leer je wensen voor de toekomst met Reiki te bekrachtigen.

Initiatie en bewust zijn

Om met die universele levensenergie te kunnen werken moet je door een leraar worden geïnitieerd. De initiatie werkt als een vergrootglas. Net zoals het zonlicht, dat overal aanwezig is, zich laat bundelen door zo’n geslepen glas, zo wordt de Reiki-energie door de initiatie geconcentreerd doorgegeven. Reiki geven is Reiki ontvangen. Hoe meer je met Reiki werkt, hoe meer je bewust in contact bent met de helende energie ervan. Dit werkt harmoniserend op alle andere aspecten van je leven met als gevolg dat je bewuster gaat leven.

De docenten

De cursussen worden gegeven door Sanatan de Jongh Swemer, publicist met jarenlange ervaring als counselor en Elsja Lewin, zij was ruim twintig jaar werkzaam als docent kunstgeschiedenis en stressmanagement aan verschillende universiteiten en is nog steeds yogatherapeute. Beiden zijn Usui Reiki-master in de oorspronkelijk Reikitraditie van Usui Shiki Ryoho (the Usui systeem of Natural Healing). Onder hun Reiki-voorouders (lineage) zijn bekende meesters zoals de Japanse Phyllis Furomoto en de Australiër William Lee Rand.

Sanatan en Elsja werken met kleine groepen en geven individuele begeleiding.


Reiki-graden en USUI Reiki cursussen*

Reiki kent 3 graden en elke graad heeft eigen initiaties. Aan het eind van elke cursus krijg je een boek en certificaat mee.

De eerste graad, Reiki - 1, leert je de basiskennis van Reiki, handposities en hoe je Reiki kunt geven aan jezelf, anderen en situaties. Je ervaart de kracht van Reiki. Reiki-1 werkt op het fysieke lichaam en ook op de symptomen van problemen.

Kosten € 120,-
aanmelden voor deze cursus

De tweede graad, Reiki - 2, leert je om Reiki ook op afstand te kunnen sturen en werkt tevens psychisch en emotioneel. Je leert werken met de Reiki-symbolen en namen. Aan het eind van de cursus kun je de symbolen uit het hoofd tekenen en toepassen. Met Reiki-2 werk je, behalve op de symptomen van een probleem, met name ook op de oorzaken ervan. Ook krijg je de krachtige  Reiki-driehoek, waarmee je wensen voor de toekomst met Reiki kunt bekrachtigen.

Kosten € 150,-
aanmelden voor deze cursus

Verdieping- en opfriscursus. Heb je Reiki-1 en -2 gedaan, bij ons of elders en je hebt behoefte aan verdieping of weer opfrissen omdat je bijvoorbeeld al lang geen Reiki meer hebt beoefend, dan kan je deze cursus volgen. Je loopt dan mee met een reguliere cursus, inclusief de initiaties, maar tegen een gereduceerd tarief.

Kosten € 80,-
aanmelden voor deze cursus

Hoe meer Reiki hoe beter: de Reiki Master opleiding

Het is ons streven om zoveel mogelijk Reiki Master Healers (Reiki - 3A) en Reiki Master Teachers (Reiki - 3B) op te leiden met veel  ervaring en een helder inzicht.
Wij doen dat vanuit de overtuiging dat hoe meer mensen Reiki toepassen en verspreiden, hoe beter dit is voor de wereld. Niet alleen vanwege de helende kwaliteiten van Reiki, maar ook om mensen bewuster en krachtiger te maken en hun innerlijke stabiliteit en inzicht te vergroten.

Daarom zijn wij gespecialiseerd in het opleiden van Reiki Masters. Ook na de cursussen blijven wij altijd beschikbaar voor begeleiding en advies!

De Reiki Master Healer opleiding, Reiki - 3A geeft met de initiaties en filosofie een verdiepende spirituele dimensie aan je Reikiwerk en je leven. Het leert je een bewuster en krachtiger mens te zijn Dit geldt voor inzichten, meditatie, innerlijke rust en harmonie. Het geeft meer gronding. Je wordt geïnitieerd in twee nieuwe krachtige symbolen. Reiki-3A is de afronding, na Reiki-1 en -2, van het ‘helende’deel van de Reiki cursussen. Je krijgt het certificaat Reiki Master Healer.

Kosten € 250,-
aanmelden voor deze cursus

De Reiki Master Teacher opleiding, Reiki – 3B, bestaat onder andere uit stage lopen bij de Reiki-1, -2 en -3A cursussen en het schrijven van een werkstuk over een Reikionderwerp naar eigen keuze. Meestal iets wat je kunt gebruiken voor je eigen website of cursusmateriaal. Dit programma wordt in overleg met de cursist samengesteld. Tevens krijg je coaching onder begeleiding zodat je leert de Reiki- inzichten goed door te geven en mensen te initiëren. Dit wordt afgerond met het certificaat Reiki Master Teacher.

Kosten € 450,-
aanmelden voor deze cursus

*Onze cursuskosten zijn niet gestegen sinds 2002!